Şirketiniz için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz projeniz için

her adımı detaylı bir şekilde planlayarak,

hedeflerinizi beraber gerçekleştiriyoruz

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

01

Tanışma Toplantısı

Bir araya gelerek, bizden beklentilerinizi dinliyoruz ve size nasıl hizmetler sunabileceğimizi anlatıyoruz

Sizi tanıyoruz

Sektörünüzü ve E-ticaret operasyonunuzu dinleyerek, yerel ve global pazardaki konumunuzu analiz ediyoruz

İhtiyaçlarınızı anlıyoruz

Kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerinize göre amaçlarınızı ve ihtiyaçlarınızı dinliyoruz

Size nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz

Sizi dinledikten sonra, hangi hizmetlerimiz aracılığıyla size destek olabileceğimizi sunuyoruz

02

Proje Hazırlık

Beraber çalışmaya karar vermemizle birlikte, hemen planlamaya başlıyoruz. Proje boyunca ihtiyacımız olacak bilgileri paylaşıyoruz

Agile Proje Yönetimi

SAP CX Commerce projelerinde uyguladığımız Agile (Çevik) Proje Yönetim Metodolojisini ve gereksinimlerini anlatıyoruz

Proje Ekipleri

Karşılıklı olarak projemizde görev alacak ekip arkadaşlarımızı belirliyoruz

Kritik Başarı Faktörleri

Projemizin başarıyla kullanıma alınması için, proje boyunca dikkat etmemiz gereken Kritik Başarı Faktörlerini belirliyoruz

Proje Risk Yönetimi

Proje boyunca karşımıza çıkacak risklerin nasıl berlileneceği, çözüm için hangi adımların izleneceği ve her an risk durumumuzu raporlayabileceğimiz yönetim şeklimizi anlatıyoruz

Lansman Sunumu

Projemizin lansmanını şirket içi kullanıcılarımıza yaparak, proje amaç ve hedefleri doğrultusunda, herkesin hangi görevi üstleneceğini sunuyoruz

03

Analiz

Detay Analiz toplantılarını gerçekleştirerek, sistem tasarımınız için gerekli olan bütün bilgileri topluyor, dünyada kabul görmüş uygulamalara referansla, her sayfa ve sürecimizin kabul kriterlerini dökümante ediyoruz

Analiz Toplantıları

Önceden planlanmış analiz toplantılarında hem mevcut süreçlerinizi ve hedeflerinizi dinliyoruz, hem de size SAP CX Commerce Platformunun sunduğu standart ekranları göstermeye başlıyoruz

Süreç Tasarımları

Analiz toplantılarında aldığımız notlara göre yeni süreçlerinizin akış şemalarını çiziyoruz

Detaylı Dökümantasyon

Proje anayasası olarak kabul edilen, her ekran ve süreç için detaylı taslak çizimlerin ve kabul kriterlerinin olduğu Hikayelerimizi yazıyoruz ve sizlerin onayını alıyoruz

Sprint Planlama

Oluşan Hikayelerin eforlandırmasını ve kaynak atamasını yaparak, gerçekleştirme fazında Agile Proje Yönetimi - Scrum Metodu'na uygun olarak koşacağımız Sprint'lerin detay planlamasını yapıyoruz

04

Gerçekleştirme

Gerçekleştirme fazında sizlerle dirsek temasında çalışarak, sürekli olarak geliştirme yapıyoruz, test ediyoruz, planlamayı revize ediyoruz

Sprint

Her Sprint içinde, önceden planlanmış işlerin geliştirmesi ve testini hep beraber yapıyoruz. 

Entegrasyon

Proje boyunca dokunacağımız bütün entegrasyon noktaları için, karşı taraftaki iş ortaklarınızla iletişime geçiyor ve entegrasyon birim testlerini gerçekleştiriyoruz

Demo ve Değerlendirme

Her Sprint sonunda, o ana kadar geliştirilmiş süreçlerin sunumunu yaparak, projede geldiğimiz noktayı sizlerle birlikte değerlendiriyoruz

Sprint Planlama

Her Sprint sonunda, bir sonraki Sprint için olan iş listemizin üstünden tekrar geçerek, varsa değişen ihtiyaçlarınızı da göz önüne alarak, çevik bir planlama yapıyoruz

05

Test

Gerçekleştirme fazında yaptığımız birim testlerden sonra, sıra sistemimizi uçtan uca test etmeye geliyor

Uçtan Uca Testler (E2E)

Süreçlerinizin uçtan uca senaryolarını çıkararak, kullanıcıların deneyimlerini test ediyoruz

Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)

Uçtan Uca Senaryolarınızı son kez Süreç Sahiplerinizle birlikte koşarak, sistemin canlı kullanıma alınması için hazır olduğunun onayını alıyoruz

06

Eğitim

Platformunuz canlı kullanıma alındıktan sonra kullanıcılarınızın hızlı uyum sağlayabilmesi için düzenleyeceğiniz eğitimlere destek veriyoruz

Ürün Yöneticileri
İçerik Yöneticileri
Müşteri İlişkileri Yöneticileri
Bayiler
Bilgi İşlem Sorumluları

07

Canlı Kullanım Hazırlık & Destek

Süreçsel olarak platformumuzu Canlı Kullanıma almaya hazır olduğumuzda, canlı geçiş hazırlıklarını planlayarak, detaylı takiple sorunsuz bir Canlı Kullanıma Alım gerçekleştiriyor ve sonrasında yakın temasta destek veriyoruz

Canlı Kullanım Hazırlık

Canlı Kullanıma geçiş için gerekli teknik hazırlıkların planlanması ve uygulanmasını takip ediyoruz

Canlı Kullanım

Emeklerimizin karşılığını alarak Platformumuzu Canlı Kullanıma alıyoruz ve bütün müşterilerimize sunuyoruz

Canlı Destek

Canlı Kullanıma Alım sonrasında, belirli bir süre sizlerin yanında olarak 7/24 destek veriyoruz

Size destek olalım!

Aklınızdaki her soru için bize ulaşabilirsiniz